Opel Finance biedt u een service van A tot Z. Ook voor de bescherming van uw nieuwe of tweedehands Opel én de inzittenden. Bij Opel Finance kiest u uit een ruim aanbod verzekeringen. Van de verplichte BA-verzekering met de nodige extra’s tot een volledige omniumformule die op uw situatie en wensen is afgestemd. Ontdek daarnaast ook ons uitgebreid gamma aan verzekeringsopties en vraag zeker uw Opel-verdeler om advies voor uw formule op maat.

Opel Verzekeringen

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is wettelijk verplicht. Deze Opel Verzekering vergoedt de schade die anderen opliepen door een ongeval waarbij u in fout bent. Maar ook voor deze basisformule doet Opel meer.

Ontdek meer

Uw omnium bij Opel Finance heeft een groot aantal voordelen en waarborgen. We bieden ook 3 soepele formules aan zodat iedereen de formule heeft die het beste aan zijn noden tegemoetkomt

Ontdek ze hier

Algemene Voorwaarden - Opel verzekering

Informatiedocument - Motorvoertuigverzekeringen

Opel Verzekeringen
Credit Protection en Job Cover

Credit Protection en Job Protection

Bescherm wie u lief is, bescherm wat u lief is. Verzeker uw financiering met de Credit Protection en Job Protection kredietverzekeringen. Dat is de financiële zekerheid die Opel Finance u biedt.

Meer info

De verzekering Alpha Credit Protection, van Cardif Assurance Vie (verzekeringsonderneming naar Frans recht, met haar zetel te Boulevard Haussmann 1, F-75009 Parijs, met Belgisch bijkantoor te Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel, KBO nr. : BE 0435.018.274, BNB nr. : 979), is een collectieve levensverzekeringsovereenkomst, aangegaan door AlphaCredit (Warandeberg 8C, 1000 Brussel, FSMA 022051 A, RPM BE 0445.781.316, verbonden verzekeringsagent van Cardif Assurance Vie), waartoe u kan toetreden tot uiterlijk 90 dagen na het uitbetalen van de fondsen. De verzekering voorziet in een terugbetaling van het verschuldigde schuldsaldo van het krediet in geval van overlijden of definitieve invaliditeit en in de betaling van de maandelijkse kredietaflossing in geval van volledige arbeidsongeschiktheid. Voornaamste uitsluitingen: zelfmoord binnen het eerste jaar (waarborg overlijden en definitieve invaliditeit), psychische stoornissen (waarborg invaliditeit en arbeidsongeschiktheid). AlphaCredit protection heeft een duurtijd die samenloopt met de duurtijd van het krediet, en valt onder het Belgische recht. De berekening van uw premie is beschikbaar op aanvraag via ac.customer@alphacredit.be, de informatiefiche en de algemene voorwaarden zijn beschikbaar op deze webpagina. Een eventuele vraag tot toetreding tot deze verzekering kunt u verzenden naar ac.customer@alphacredit.be. AlphaCredit en Cardif Assurance Vie, behouden zich het recht de toetreding tot de verzekering te weigeren. Eventuele klachten kan u bezorgen aan klachtenbeheer@cardif.be of, indien de door de verzekeraar aangeboden oplossing u niet bevalt, info@ombudsman.as. U kan deze toetreding kosteloos annuleren, binnen de 30 dagen, door een schrijven aan AlphaCredit. Deze webpagina, met AlphaCredit als verantwoordelijke uitgever, is publiciteit.

De verzekering JOB Protection, van Cardif Assurances Risques Divers (verzekeringsonderneming naar Frans recht, met haar zetel te Boulevard Haussmann 1, F-75009 Parijs, met Belgisch bijkantoor te Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel, KBO nr. : BE 0435.025.994 BNB nr. : 978), is een collectieve verzekeringsovereenkomst, aangegaan door AlphaCredit (Warandeberg 8C, 1000 Brussel, FSMA 022051 A, RPM BE 0445.781.316, verbonden verzekeringsagent van Cardif Assurances Risques Divers), waartoe u kan toetreden tot uiterlijk 60 dagen na het uitbetalen van de fondsen. De verzekering voorziet in de betaling van de maandelijkse kredietaflossing in geval van onvrijwillige werkloosheid gedurende 12 maanden maximum. Voornaamste uitsluitingen: zware fout, einde van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. JOB Protection heeft een duurtijd van 1 jaar met stilzwijgende verlenging, , en valt onder het Belgische recht. De berekening van uw premie is beschikbaar op aanvraag via ac.customer@alphacredit.be, de informatiefiche en de algemene voorwaarden zijn beschikbaar op deze webpagina. Een eventuele vraag tot toetreding tot deze verzekering kunt u verzenden naar ac.customer@alphacredit.be. AlphaCredit en Cardif Assurances Risques Divers, behouden zich het recht de toetreding tot de verzekering te weigeren. Eventuele klachten kan u bezorgen aan klachtenbeheer@cardif.be of, indien de door de verzekeraar aangeboden oplossing u niet bevalt, info@ombudsman.as. U kan deze toetreding kosteloos annuleren, binnen de 30 dagen, door een schrijven aan AlphaCredit. Deze webpagina, met AlphaCredit als verantwoordelijke uitgever, is publiciteit.

Algemene voorwaarden - Credit Protection (Algemene Voorwaarden voor aansluiting vanaf 29/7/2020)

Algemene voorwaarden - Credit Protection (Algemene Voorwaarden voor aansluiting vóór 29/7/2020)

Precontractuele informatie - Credit Protection

Algemene Voorwaarden - Job Protection

Informatie document - Job Protection

Extra Protection

Extra Protection is een verzekering die ook wel bekend staat als een GAP verzekering (Guaranteed Asset Protection). Het is een supplementaire dekking bij totaal verlies of diefstal die, afhankelijk van het gekozen dekkingsniveau, het tekort dekt tussen de schikking van de autoverzekering en het bedrag dat u oorspronkelijk voor uw voertuig betaalde, de kost om deze te vervangen of de uitstaand bedrag van de financiering.

Ontdek meer

De verzekering Extra Protection, van Cardif Assurances Risques Divers (verzekeringsonderneming naar Frans recht, met haar zetel te Boulevard Haussmann 1, F-75009 Parijs, met Belgisch bijkantoor te Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel, KBO nr. : BE 0435.025.994 BNB nr. : 978), is een collectieve verzekeringsovereenkomst, aangegaan door AlphaCredit (Ravenstein 62, 1000 Brussel, FSMA 022051 A, RPM BE 0445.781.316, verbonden verzekeringsagent van Cardif Assurances Risques Divers), waartoe u kan toetreden tot uiterlijk 60 dagen na het uitbetalen van de fondsen. De verzekering voorziet in de betaling van een vergoeding in geval van totaal verlies of diefstal van het verzekerde voertuig. Voornaamste uitsluitingen: opzettelijke daad, deelname aan een wedstrijd. Extra Protection heeft een duurtijd van 1 jaar met stilzwijgende verlenging , en valt onder het Belgische recht. De berekening van uw premie is beschikbaar op aanvraag via ac.customer@alphacredit.be, de informatiefiche en de algemene voorwaarden zijn beschikbaar op deze webpagina. Een eventuele vraag tot toetreding tot deze verzekering kunt u verzenden naar ac.customer@alphacredit.be. AlphaCredit en Cardif Assurances Risques Divers, behouden zich het recht de toetreding tot de verzekering te weigeren. Eventuele klachten kan u bezorgen aan klachtenbeheer@cardif.be of, indien de door de verzekeraar aangeboden oplossing u niet bevalt, info@ombudsman.as. U kan deze toetreding kosteloos annuleren, binnen de 30 dagen, door een schrijven aan AlphaCredit. Deze webpagina, met AlphaCredit als verantwoordelijke uitgever, is publiciteit.

Algemene Voorwaarden - Extra Protection

Algemene Voorwaarden - Extra Protection

Informatie document - Extra Protection

Extra Protection
Extended Warranty

Extended Warranty

Extended Warranty geeft u de mogelijkheid om uw tweedehands Opel te voorzien van een verlengde garantie bovenop de wettelijke garantie die uw Opel dealer u reeds aanbiedt.

Meer info

De verzekering Extended Warranty, van Cardif Assurances Risques Divers (verzekeringsonderneming naar Frans recht, met haar zetel te Boulevard Haussmann 1, F-75009 Parijs, met Belgisch bijkantoor te Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel, KBO nr. : BE 0435.025.994 BNB nr. : 978), is een collectieve verzekeringsovereenkomst, aangegaan door AlphaCredit (Ravenstein 62, 1000 Brussel, FSMA 022051 A, RPM BE 0445.781.316, verbonden verzekeringsagent van Cardif Assurances Risques Divers), waartoe u kan toetreden tot uiterlijk 60 dagen na het uitbetalen van de fondsen. De verzekering voorziet in de betaling van een vergoeding indien het verzekerd voertuig na de wachttijd in panne valt als gevolg van een defect verzekerd onderdeel. Voornaamste uitsluitingen: opzettelijke daad, normale slijtage. Extended Warranty heeft een duurtijd van 1 jaar met stilzwijgende verlenging , en valt onder het Belgische recht. De berekening van uw premie is beschikbaar op aanvraag via ac.customer@alphacredit.be, de informatiefiche en de algemene voorwaarden zijn beschikbaar op deze webpagina. Een eventuele vraag tot toetreding tot deze verzekering kunt u verzenden naar ac.customer@alphacredit.be. AlphaCredit en Cardif Assurances Risques Divers, behouden zich het recht de toetreding tot de verzekering te weigeren. Eventuele klachten kan u bezorgen aan klachtenbeheer@cardif.be of, indien de door de verzekeraar aangeboden oplossing u niet bevalt, info@ombudsman.as. U kan deze toetreding kosteloos annuleren, binnen de 30 dagen, door een schrijven aan AlphaCredit. Deze webpagina, met AlphaCredit als verantwoordelijke uitgever, is publiciteit.

Algemene Voorwaarden - Extended Warranty 2de hands

Informatiedocument - Extended Warranty 2de hands

Algemene Voorwaarden - Extended Warranty

Informatiedocument - Extended Warranty

Banden­verzekering

Schade aan de banden van uw Opel kan in enkele seconden gebeuren (denk bijvoorbeeld aan het raken van het trottoir, een spijker of vandalisme). Geen zorgen!

U kunt voor uw nieuwe Opel of nieuw aangekochte banden een verzekering afsluiten, zodat u optimaal beschermd bent tegen onverwachte schade aan uw banden.

Meer info